Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szülők figyelmébe

Figyelem!
Fontos információk!
biztonsagi-intezkedesek_crop0.jpgSenki nem vitatja a zenetanulás személyiségformáló pozitív hatását. Számos írás jelent meg ebben a témában, melyekből ajánlani szeretnék a kedves szülőknek elolvasásra.

... "A zenélés fontos szerepet játszik a saját identitás fejlődésében. A muzsikálás olyannyira elősegíti a gyermeki fejlődést, hogy gyermekeink később éber lelkülettel járhatnak a világban. A zenei nevelés befolyásolja a jellem kialakulását. Pozitív lelki, intellektuális és szociális hatásai vannak."  - Otto Schilly

"...rendkívül fontos, hogy amíg gazdagítható a gyerek érzelemvilága (elsősorban 18 év alatt), addig a művészeti nevelésre, a befogadás képességének fejlesztésére helyeződjék a hangsúly." - Freund Tamás

 

A zenei nevelés a pedagógia egyik központi kérdése


Otto Schily német belügyminiszter előadása. Elhangzott 2002. május 15-én, Bernben, az Európai Zenei Fórumon

Hans Günther Bastian "Gyermekek optimális ösztönzése - zenével" c. könyvében található egy kínai közmondás: "Aki egy évre előre akar gondoskodni, az termesszen rizst, aki 10 évre előre akar gondoskodni, az ültessen fát, s aki 100 évre előre akar gondoskodni, az szentelje magát a gyereknevelésnek." Azt hiszem, ez jó mottó a pedagógiai igyekezethez azon a speciális területen is, amellyel Önök foglalkoznak.


A legutóbbi időben újra előtérbe került a nevelés kérdése. Egy nagy folyóirat címoldalán a következő kérdés áll: "Milyen az ideális nevelés?", a bestsellerlistán ilyen címekkel találkozunk: "A nevelési katasztrófa", "A gyerekeknek erős szülők kellenek", "A nevelés szükségállapota", "Hogyan mentsük meg gyermekeink jövőjét". Néhány évvel ezelőtt világszerte sikeres volt az amerikai Judith Rich-Harris "Értelmetlen a nevelés?" c. könyve, amelyben maga az írónő is igennel válaszolta meg a kérdést.
Az extrém helyzetek nevelési kérdésekként való megfogalmazásának tehát konjunktúrája van. Sorban teszik ezért felelőssé a médiát, a szülőket, iskolákat, tanárokat, a képzési politikát, az értékhanyatlást, még az állítólag annyira hedonista 68-as és az egyedül nevelő anyákat is.


A szociális kompetencia előmozdítása

Az, hogy a sikeres nevelés kérdése az érdeklődésünk középpontjába került, sok nyugtalanító megfigyelés következménye. Tanárnők és tanárok panaszkodnak dekoncentrált, hiperaktív vagy egyéb nehezen kezelhető gyerekekről. A szülők magasnak érzik az irántuk táplált követelményeket. Mindemellett a gyerekeknél és a fiataloknál egyre fokozódó erőszakosságot állapíthatunk meg. Még mindig az emlékezetünkben van egy különösen borzalmas eset: a vérfürdő, amit néhány nappal ezelőtt egy 19 éves fiú egy erfurti gimnáziumban rendezett.
A gyermekek és fiatalok közötti erőszak tekintetében különbséget kell tennünk két fejlődési irányzat között. Egyrészt létezik az ún. köznapi erőszak, amely az iskolákban, a fiatalok munkahelyén, vagy a mindennapi környezetben kerül kifejezésre. Gondot okoz nekünk ezen kívül a fiatalok politikailag orientált, legyen akár jobbszélső, akár balszélső, erőszaka is.

Szükségünk van ezért egy átfogó erőszak-megelőzésre a szociális kompetencia elősegítése által. Ehhez tartoznak a többletajánlatok a nevelés területén, különösen a kultúrában. A kulturális nevelés sokban hozzájárulhat a személyiség megszilárdulásához, mivel lehetővé teszi a gyerekek és a fiatalok számára, hogy a kritikus tapasztalataikat megfelelően feldolgozzák. Nem lehet elég magasra felbecsülni a kulturális képzés, különösen a zenei nevelés jelentőségét a gyermekek fejlődésében.
Arra a kérdésre, hogy mit tehetnének jobban a szülők, ezért azt tanácsolom: "Küldjék a gyerekeiket zeneiskolába, csináljanak nekik kedvet a hangszerhez és az énekléshez, egyáltalában fokozzák a gyermekek és a fiatalok érdeklődését a kreatív művészeti tevékenységek iránt."
Amit az óvodában és az általános iskolában elmulasztunk, később aligha lehet már behozni.


A kultúra találkozást is jelent

A kultúrában a gyerekek és a fiatalok egy közös alkotói folyamat közepette találkoznak egymással és másokkal. Meg kell tanulniuk hallgatni és egymásra figyelni. Itt tanulják meg azt is, hogyan bontakoztassák ki saját képességeiket és tehetségüket. Megtapasztalják igényeiket és korlátjaikat, kifejezésmódot találnak egyéni impulzusaikra és kívánságaikra.
Magukat és más embereket ilyen módon a teljességükben megélni, magukat érzelmileg, lelkileg és intellektuálisan egyidejűleg kifejezni, ezek azok a tapasztalatok, amelyekre a gyerekeknek és a fiataloknak szükségük van mind a médiafogyasztás passzív-befogadó hozzáállásának, mind az új és régi fajta eszközökön keresztül folytatott virtuális és közvetett kommunikációs lehetőségeknek az ellensúlyozásaként.

Bizonyára elkerülhetetlen és a modern fejlődéstől elválaszthatatlan az, hogy a gyermekek a technikai, erősen intellektusformáló tevékenységekkel nagyon korán találkoznak. De ehhez szükségük van egy kiegyenlítésre. Ezért támogattam mindig, hogy az iskolákat számítógépekkel szereljük fel, hogy a gyermekek a virtuális világnak ebben a médiumában tevékenykedhessenek, és magukat kipróbálhassák; de legalább ennyire fontos az is, hogy megfelelő és elegendő számú hangszer álljon a gyermekek és a fiatalok rendelkezésére.
Elő kell segítenünk a kreatív tevékenységet, mert az alapjában alkalmas azoknak a hibás fejlődési irányoknak az ellenkormányzására, amelyek önbizalomhiányban, érzelmi visszavonulásban, csekély bizalomban, a kudarc el nem viselésében és növekvő erőszakosságban jutnak kifejeződésre.


A zenei nevelés pozitív hatásai     

Kiváltképpen fontos eredmény Bastian professzor tanulmányában az, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű, a kognitív fejlődésükben kevéssé támogatott gyerekek profitálnak a bővített zeneoktatásból. A zenélő gyerekeknek javul a szociális viselkedésük és az iskolai teljesítményük. A zenetagozatos általános iskolákban ráadásul kevesebb a kiközösített tanulók száma. A zenei nevelés kimutathatóan hozzájárul az agresszió csökkentéséhez, a zene tapintatosságra és odafigyelésre tanít. Ez engem egy, már bizonyos ismertséget szerzett kijelentésre sarkall: "Aki zeneiskolákat zár be, árt a belbiztonságnak."
A zene hatása azért olyan mélyre nyúló, mert a zene az egész embert felöleli. A zenében egyedülállóan magas a kifejezőerő és az érzelmesség mértéke, amelyet, meggyőződésem szerint, egyetlen más művészeti forma nem ér el. A zene a legspirituálisabb művészet. A zene titka abban is megnyilvánul, hogy amennyiben igazán odafigyelünk rá, közvetlenül megtapasztalhatjuk az idő dimenzióját. A zenei nevelésnek ezért nagyon magas rangja van. A zenélés fontos szerepet játszik a saját identitás fejlődésében. A muzsikálás olyannyira elősegíti a gyermeki fejlődést, hogy gyermekeink később éber lelkülettel járhatnak a világban. A zenei nevelés befolyásolja a jellem kialakulását. Pozitív lelki, intellektuális és szociális hatásai vannak.


A zene, mint kiegyenlítés

"Csupa fülnek lenni" így szól a németországi Szövetségi és Tartományi Bizottság egyik képzési tervvel és kutatásösztönzéssel foglalkozó tervezete, amelyet a Szövetségi Képzési Minisztérium támogat. Ebben zenei projektek, mesélőműhelyek és hallgatóklubok segítségével képzik a gyerekek hallgató és odafigyelő művészetét. Ők kimondottan pozitívan reagálnak arra az ajánlatra, hogy a slágerlistákra orientált zenehallgatási szokásaikat félretegyék, és megismerkedjenek a klasszikus és a modern zenedarabok sokszínűségével. A mai gyerekek és fiatalok zenéhez való hozzáállását gyakran a szórakoztatóiparban folyamatosan áradó zene és a tömegfogyasztásra gyártott triviális áruk határozzák meg, amelyek igazán nem motiválnak differenciált hallásra és megkülönböztetésre - igen, valamivel erősebben szeretnék fogalmazni - a hallóképességet részlegesen mind fizikailag, mind pszichikailag masszívan károsítják. Létezik olyasmi is, mint a zenei környezetszennyezés.

Ezekben a napokban Svájc egy csodálatos koncertterem.

A gyermekek és fiatalok életét gyakran hangos akcióhajhászás, hektikus napi szervezés és a magas követelmények nyomása jellemzik. Ehhez jönnek még a kemény munkahelyi elvárások. Így a munka világában már a fiatalokkal szemben is a legmagasabb teljesítményeket követelik meg. Mindehhez a biológiai fejlődés folyamatában megállapítható a serdülés lerövidülése, így egyidejűleg lerövidül az a játéktér, ahol mindezekre a követelményekre felkészülhetnének. Így nem csak a fiatalok, hanem gyakran már a gyermekek is túlságos követelményektől és stressztünetektől szenvednek.
A zenével való foglalkozás itt egy nagyon jótékony kiegyenlítést nyújthat. Az egyéni valamint a közös zenélés során emelkedett pillanatok és kontemplatív szünetek adódnak, alkalom adódik a visszavonulásra éppúgy, mint a pihenésre és a másokkal való kapcsolat elmélyítésére a hallgatásban és az odafigyelésben.
Gratulálok Svájcnak a mostani Európai Ifjúsági Zenei Fesztivál kivitelezéséért. Rengeteg országból jön ide az országukba hihetetlenül sok ember - ezekben a napokban Svájc egy csodálatos koncertterem.
Nagyon hálás vagyok minden zenetanárnak, zenésznek, zenetudósnak, zeneszerzőnek, zenei mecénásnak, és minden itt megnevezendő személynek, hogy a gyerekek és fiatalok zene iránti életigényét kielégítik.


A zene támogatása Németországban

A német szövetségi kormány is sokszoros tekintetben elkötelezi magát a fiatalok kulturális képzésére és a zenei utánpótlás elősegítésére. Támogatjuk a német Zeneiskolák Szövetségét. A zeneiskolák az iskolák fontos partnerei. Ezért támogatjuk régóta az iskolák és zeneiskolák közötti együttműködésre tett próbálkozásokat. A Szövetségi Ifjúsági Minisztérium évi majd 4 millió euróval járul hozzá a fiatalok zenei képzéséhez. Kiemelendő a "Fiatalok Muzsikálnak" verseny, amelyben évente 12-13 ezer gyermek és fiatal vesz részt. Különösen örvendetes az a tény, hogy egyre több zenei együttes is pályáz.
Azok számára azonban, akik a "Fiatalok Muzsikálnak" során hangszer vettek a kezükbe, nem ez az egyetlen fellépési lehetőség. Ehhez a versenyhez további kezdeményezések kapcsolódnak, ahol a fiatalok megszólaltathatják zenei adottságaikat. Játszhatnak a Szövetségi Ifjúsági Zenekarban vagy a Szövetségi Jazz-zenekarban, látogathatnak kamarazenei kurzusokat, vagy találkozhatnak kétévente a "Fiatalok Dzsesszelnek" -en.
A fiatalok széleskörű zenei képzése mellett a szövetségi kormány szívén viseli a fiatal tehetségek támogatását. Ezt a célkitűzést szolgálja a "Német Zenei Verseny", a "Szövetségi Énekverseny", valamint a "Karmesterfórum". Aztán itt van a "Német Hangszeralap", amelyet a "Német Zenei Élet Alapítvány"-ával együtt alapítottak. Ezen a módon fiatal brácsa-, hegedű-, cselló-, és más vonós művészek kapnak lehetőséget arra, hogy tudásukat értékes hangszereken kipróbálhassák és tökéletesíthessék.
Aki a gyerekek zenei tehetségét elősegíti, ezzel kiemelkedően hozzájárul biztos jövővel rendelkező önálló személyiségekké való fejlődésükhöz. Ezért a zenei nevelés nem felesleges mellékes dolog, hanem a pedagógia központi kérdéseihez tartozik.
És ha megengedik ezt a személyes megjegyzést: Rengeteget köszönhetek a zenének az életemben, kezdettől fogva. Szerencsém volt, hogy az édesanyám nagyszerű hegedűs volt, aki minket nagyon korán a zenéhez vezetett. De különösen ki szeretnék emelni egy élményt: Egyszer egy zenei terápia keretében megtapasztalhattam, hogyan reagált egy erősen beszédzavaros és halláskárosodott gyermek hosszú rávezetés után a zenére. Ezekből lehet felismerni, hogy a zenének milyen dimenziója van a mi életünkben.

A zene egy univerzum, vagy az univerzum zene. A zene bennünk van és körülöttünk, ezért Nietzsche joggal mondta:

               "Zene nélkül az élet tévedés lenne."   F. Nietzsche

Mindenki, aki a zeneoktatásban vagy a zene ápolásában szolgál, hálát követelő módon segíti a fejlődést, ami Novalis gyönyörű mondatában jut kifejezésre:
"Emberré válni művészet. Ebben az értelemben a zene segít nekünk emberré válni." Mivel Önök ehhez mindannyian hozzájárulnak: még egyszer szívélyesen köszönöm, és gratulálok, hogy Önök erre a konferenciára összejöttek. 
                                                                                               (Otto Schilly)


Forrás: = A METRONÓM 2003. szeptember 5-6. szám 

 

 

Cikkek

A zenetanulás jótékony hatása

2012.04.02

Senki nem vitatja a zenetanulás személyélyiségformáló pozitív hatását. Számos írás jelent meg ebben a témában, melyekből ajánlani szeretnék a kedves szülőknek elolvasásra.

... "A zenélés fontos szerepet játszik a saját identitás fejlődésében. A muzsikálás olyannyira elősegíti a gyermeki fejlődést, hogy gyermekeink később éber lelkülettel járhatnak a világban. A zenei nevelés befolyásolja a jellem kialakulását. Pozitív lelki, intellektuális és szociális hatásai vannak."  - Otto Schilly

"...rendkívül fontos, hogy amíg gazdagítható a gyerek érzelemvilága (elsősorban 18 év alatt), addig a művészeti nevelésre, a befogadás képességének fejlesztésére helyeződjék a hangsúly." - Freund Tamás

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Szülők figyelmébe | Hozzászólások: 7