Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


NÉVADÓNK: 

 

Járdányi Pál  (1920-1966)

 zeneszerző, népzenekutató és zenepedagógus

 

Kép

Járdányi Pál munka közben

 

Járdányi Pál (Bp., 1920. jan. 30.Bp., 1966. júl. 29.): zeneszerző, népzenekutató, Kossuth-díjas (1954), Erkel-díjas (1952, 1953). Járdányi Paulovics István fia.

Zenei tanulmányait a bp.-i Zeneművészeti Főisk.-a végezte 1936–42 között Kodály Zoltán (zeneszerzés) és Zathureczky Ede (hegedű) irányításával. Evvel párhuzamosan a tudományegy.-en néprajztudományt hallgatott, ahol 1943-ban szerzett doktorátust. Rövid ideig zenekritikusként működött, 1946-ban a Zeneművészeti Főisk. tanára lett, ahol 1959-ig tanított népzenét. Ezután főleg a népzenekutatásnak szentelte idejét. 1948-tól az MTA népzenekutató csoportjának volt munkatársa, ebben a minőségben rendszerezte és szerk. a Magyar Népzene Tára I. (1951) és IV. (1959) kötetét. 1964-ben Bp.-en a nemzetközi népzenei kongresszuson tartott előadást Tapasztalatok és eredmények a magyar népdalok rendszerezésében címmel (meg jelent: MTA Nyelv- és Irod. tud. oszt. közl. 1965). –

F. m. Zenekari művek: Divertimento Concertante (1949); Vörösmarty-szimfónia (1952); Borsodi rapszódia (1953); Hárfaverseny (1959); Vivente e moriente (1963); Concertino (hegedűzenekar, 1964); kamarazene: Hegedű-zongora szonáta (1944); 2 vonósnégyes (1947–48, ill. 1954); Fúvósötös (1955); Quartettino (1956); Vonóstrió (1961), zongoraművek, kórusok, padagógiai művek. –

Irásai: A kidei magyarság világi zenéje (disszertáció, 1943); Hangnemtípusok a magyar népzenében (Zenetud. Tanulm. I. 1953); The Determining of Scales and Solmisations in Hungarian Mus. Folklore (Studia Memoriae B. Bartók sacra, 1956); Über Anordnung der Melodien und Formanalyse in der Gregorianik (Acta Ethnographica, 1959); Magyar népdaltípusok I–II. (Bp., 1961); Bartók und die Melodieordnung (Studia Musicologica, 1963); A zene és a mai társadalom (Kortárs, 1963. 10. sz.); A zene a Nyugatban (Muzsika, 1966. 5. és 6. sz.); A népzene Bartók művészetében (Muzsika, 1966. 2. sz.). –

Irod. Rajeczky Benjamin: J. P. (Jahrbuch f. Deutsche Volkskunde, 1966); Kodály Zoltán: J. P. (Studia Musicologica, Bp.,1967)                                                                                   

= Magyar életrajzi lexikon

 

Iskolánk névfelvétele

      

      1984 őszén Kendeh Gusztáv fuvolatanárt bízták meg az intézmény vezetésével, aki egyik fő céljaként az iskola önálló épületbe költözését jelölte meg. Erősen indokolta ezt a növendéklétszám jelentős emelkedése miatti egyre szorongatóbb tanteremhiány.Többéves előkészítő és szervezőmunka után a város akkori vezetője, Baski Sándor elfogadta és támogatta az intézményvezető elképzeléseit, aminek eredményeképpen 1988 augusztusában a zeneiskola tanárai nagy lelkesedéssel költöztették át az iskola bútorait és hangszereit a gyönyörűen felújított épületbe, amelyet a gyerekek örömmel vettek birtokukba.

Kép


      1988 október 21-én ünnepélyes keretek között került sor az átadóünnepségre. Ugyanezen a délutánon vette fel az iskola Járdányi Pál, a fiatalon elhunyt zeneszerző, népzenekutató és zenepedagógus nevét, aki a Kodály Zoltán által kitűzött célok megvalósításáért talán a legtöbbet tette. 

 

 


Kép


      Iskolánk kegyelettel őrzi és ápolja a zeneszerző emlékét, jó kapcsolatot tart özvegyével és gyermekeivel, rendszeresen koszorúzza az iskola falán elhelyezett, Bányai József szobrászművész által készített, a zeneszerzőt ábrázoló domborművet.

 

Kép

 


      A zeneiskola által szervezett megyei négykezes zongoraverseny egyik kötelező darabja mindig Járdányi egyik műve, így a megye ifjú muzsikusai rendszeresen találkoznak darabjaival.

 

Válogatott ajánló bibliográfia:

Iskolánk könyvtárában fellelhető dokumentumok
Járdányi Pál műveiből, róla szóló kiadványokról:


Kották:

Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I. II. - Budapest: Editio Musica, cop. 1961. 240+206 p. / Kodály Zoltán előszavával, gazdag belső apparátussal /

Járdányi Pál: Terefere Tercsi: Gyermekdalok / szerk. Forrai Katalin. -
Budapest: Editio Musica, cop. 1973. 38 p.


Járdányi Pál: Vörösmarty szimfónia: Partitúra. –
Budapest: Zeneműkiadó, 1955. 152 p. 

Járdányi Pál: Fúvósötös: Fantázia és változatok egy magyar népdalra: Partitúra. -
Budapest: Zeneműkiadó, 1958. 38 p.

Járdányi Pál: I. Vonósnégyes: Partitúra. - Budapest: Zeneműkiadó, 1964. 28 p.

Járdányi Pál: Bolgár ritmusok: zongorára, négy kézre
Budapest: Editio Musica, 1956. 11 p.

Járdányi Pál: Sonatina No. 2 per pianoforte. - Budapest: Editio Musica, [é.n.] 6 p.

Járdányi Pál: Szonáta két zongorára. - Budapest: Editio Musica, [é.n.] 42 p.

Járdányi Pál: Concertino per violino e pianoforte = hegedűre és zongorára. –
Budapest: Editio Musica, 1953. 13 p.

Járdányi Pál: Sonatina per flauto e pianoforte. –
Budapest: Editio Musica, 1953. 11 p.

Járdányi Pál: Változatok két hegedűre és gordonkára: Partitúra – Szólamok
Budapest: Editio Musica, 1962. 8+2+2 p.

Járdányi Pál: Vonóstrió: Partitúra és szólamok
Budapest: Editio Musica, cop. 1968. 16+8+8+8 p.

Sándor Frigyes – Járdányi Pál – Szervánszky Endre: Hegedűiskola I. – V. köt.
Sándor Frigyes – Járdányi Pál – Szervánszky Endre: Méthode de violon

Önálló művek:

Járdányi Pál összegyűjtött írásai / közread. Berlász Melinda
Budapest: MTA Zenetudományi Intézete, [2000.] 411 p.

Kecskeméti István: Járdányi Pál
Budapest: Zeneműkiadó, 1967. (Mai magyar zeneszerzők) 30 p.

Kusz Veronika: Járdányi Pál
Budapest: Mágus, 2004. (Magyar zeneszerzők, 32.) 32 p.

Tanulmányok, folyóiratcikkek: (erősen válogatva)

Breuer János: Hazádnak rendületlenül… Járdányi Pál születésének 80. évfordulójára = Muzsika 43. évf. 2000. 1. sz. p. 4 -7

Domonkos Máté: Emlékezés Járdányi Pálra
= Parlando 37. évf. 1995. 2. sz. p. 1-4

Járdányi Gergely: Édesapám, Járdányi Pál
= Muzsika 38. évf. 1995. 3. sz. p. 8-14

Sándor Judit: Emlékezés Járdányi Pálra (1920-1966)
= Horizont 14. évf.. 1986. 1. sz. p. 35-36

***
Vargyas Lajos: Emlékezés Járdányi Pálra.
Berlász Melinda: „Zenei szakértő – szociográfus”. A negyvenes évek zenekritikusa.
Ujfalussy József: „Járdányi ügy” a Magyar Zeneművészek Szövetségében.
Vikár László: Járdányi Pál „Törvénykönyv”-e.
Olsvai Imre: A dallamrendezés koncepciója.
Szabó Helga: Járdányi munkásságának hatása a magyar zenei nevelésre.
= Magyar Zene: Zenetudományi folyóirat 33. évf. 1. sz. p. 6-47 

***


Közös megemlékezés Járdányi Pál születésének 90. évfordulójáról

 

 

Budapest, 2010. január 29-én

A "Budai Polgár" című helyi lap kiemelt helyet szentelt e szép alkalomnak.

 Budai Polgár

 2010/03 (2010. 3. szám –  1 és 3. oldal)