Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


a Járdányi Pál Zeneiskola bemutatása

 

 

 

Kép

Iskolatörténeti kiadványunk:

 

     = Járdányi Pál Zeneiskola Tapolca 1971 - 2011: 40 év története  / főszerk. Őri Jenő; társszerkesztők Németh Lászlóné, Kovács Tamás, Haga Kálmán; ill. Szepesi Katalin. Tapolca, Járdányi Pál Zeneiskola 2011. 32 p. + DVD melléklet

http://www.jardanyi-tapolca.sulinet.hu/krt/kiadvany.pdf 

 

                         Intézményünk célja, küldetése 


Küldetésnyilatkozat

A Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola küldetése az,
• hogy megkeresse a gyermekben rejlő titkokhoz, kincsekhez vezető utat, s tudást adjon kezükbe, amellyel kinyithatják a zene birodalmának kapuját, hogy megtalálják benne önmagukat,

• hogy az élő zenekultúra legfontosabb helyi bázisa, továbbítója és színtere legyen, alkalmas a gyermekek zenei ismeretének gyarapítására, zenei készségeik, képességeik fejlesztésére,

• hozzájáruljon, hogy növendékeink a zene segítségével harmonikus, széles látókörű személyiséggé váljanak.   A zeneiskola alapvető célja, hogy a maga sajátos eszközeivel, hangszeres oktatással, érzelmi és esztétikai neveléssel járuljon hozzá egy sokoldalú, zeneileg is művelt, érett, kreatív személyiség kialakításához. Célunk olyan belső iskolai légkör, tartalmi munka megteremtése, ahol egyaránt jól érzi magát a tanuló és a tanár.
Arra törekszünk, hogy a zeneiskolában minden tanuló saját képességeinek, lehetőségeinek optimumáig jusson el értelmi és erkölcsi fejlődésben. Biztosítani kívánjuk részükre a teret, ahol gyakorolhatják és fejleszthetik képességeiket, felfedezhetik önmagukat. Szeretnénk zeneiskolánkat a város zenei, művészeti centrumává fejleszteni.

 

 

                              Az iskola története 

 

Kép


   Városunkban - Tapolcán - 1971-ben indult el az állami alapfokú zeneoktatás, amely kezdettől fogva önálló intézményként működött.

   Az iskola alapítója Borsányi Gábor gimnáziumi énektanár, karnagy, akinek több évtizedes munkája alapján fogalmazódott meg az igény egy zeneiskola létesítésére. Nyugdíjba vonulásáig (1984) ő volt az iskola igazgatója. Fő feladatának az ifjúság zenei és esztétikai nevelését tűzte ki. 
Iskolánk a megalakulás pillanatától kezdve aktív közreműködője lett a városi rendezvényeknek, ünnepségeknek. Próbálta saját magát megformálni, hagyományait megteremteni. A Zene Világnapjára szervezett koncert, a karácsonyi hangverseny, a „Zenei Napok” tavaszi hangversenysorozat ma is a zeneiskola állandó rendezvényei. 
Az intézménynek 1971-1982-ig a Batsányi János Gimnázium, 1982-1988-ig pedig a mai Bárdos Lajos Általános Iskola adott otthont. 
1983-ban Péni Béla vezetésével megalakult a ma is aktívan működő fúvószenekar , mely nagyszerű eredményeket ért el az elmúlt 35 év alatt. A zenekar tekintélyt és népszerűséget vívott ki magának itthon és külföldön egyaránt. 

   1984 őszén Kendeh Gusztáv  fuvolatanárt bízták meg az intézmény vezetésével, aki egyik fő céljaként az iskola önálló épületbe költözését jelölte meg. Erősen indokolta ezt a növendéklétszám jelentős emelkedése miatti egyre szorongatóbb tanteremhiány. Többéves előkészítő munka eredményeképpen a zeneiskola 1988 augusztusában önálló épületbe költözhetett. Az átadásra október 21-én, ünnepélyes keretek között került sor. Ugyanekkor vette fel az iskola Járdányi Pál, a fiatalon elhunyt zeneszerző, népzenekutató és zenepedagógus nevét.
Az új, önálló épületben – a tanítási feltételek jelentős javulásával – újult erővel indult meg a munka. Az új épület új lehetőségeket is kínált. A hangversenyterem, a jó tantermi ellátottság lehetővé tette nagyobb, megyei szintű versenyek megszervezését is. Így indulhatott el 1989 őszén a „Veszprém Megyei Négykezes Találkozó” majd 1992-től a „Regionális Gitártalálkozó”, mely kétévente hívja Tapolcára a megye és a régió legügyesebb zongoristáit és gitárosait.
1989-től nyári Mesterkurzust rendezünk, melyre hazai és külföldi tehetséges fiatal muzsikusokat hívunk és várunk. 2003-tól ez a kurzus egyben akkreditált továbbképzés is a zongoratanárok számára.
Az 1990-es években erősödött meg és vált gyümölcsözővé az iskola kapcsolata a svájci leimenthali zeneiskolával. 2000-ben pedig az iskola legtehetségesebb növendékei Estében és Arqua Petrarcaban olasz közönség előtt adtak színvonalas, sikeres koncerteket, s kötöttek új barátságokat kedves vendéglátóikkal.
1992-ben az iskola ismét egy zenei együttessel gazdagodott. Kovács Tamás életre hívta a reneszánsz zenét játszó „Musica Buffa” együttest, amely azóta is rendszeres résztvevője a helyi és országos rendezvényeknek.
1996-tól intézményünk Tapolca Város és a Veszprém Megyei Önkormányzat közös fenntartásába került.
1998-ban a zeneiskola két tanteremmel és egy hangszerész-műhellyel bővült. A műhely szerves része az oktatási intézménynek a fafúvós hangszerek javításával. Tevékenységével nagyban segíti az eredményes munkát, a hangszerek minőségi szintentartását.
„1999 januárjától a zeneiskolában szakképzett könyvtáros dolgozik. A könyvtár zenei faliújság készítésével, pályázatok, zenei témájú vetélkedők meghirdetésével szervesen kapcsolódik a zeneiskola életébe. A zenehallgatási és folyóirat-olvasási lehetőségével a diákok körében az épület egyik legnépszerűbb helyévé vált.”
Az 1998/1999-es tanévtől megkezdtük iskolai honlapunk szerkesztését. A több mint húsz év történését jól tükrözi archívumunk.
2002-től „Kürtölő” címmel diákújságot is megjelentetünk. Az iskolai újság szerkesztését jómagam végzem.
2002-ben Román Iván művésztanár vezetésével megalakult a zeneiskola vonószenekara. 2003-tól országos vonószenekari tábort is szervez iskolánk.
Ezekben az években kezdte meg működését Tóth Péter vezetésével iskolánk újabb csoportja, az „EszTam ütőegyüttes”, valamint egy vonós,- fafúvós,- és rézfúvós kamaraegyüttes. Versenyeken valamennyi kamaracsoportunk szép eredményeket ér el öregbítve ezzel iskolánk hírnevét.
A hangversenyek, szereplések mindennaposak iskolánk tanárai és növendékei életében. Munkánk eredményességét leginkább színvonalas növendékhangversenyeink bizonyítják.
A már korábban említett állandó rendezvények mellett hagyományápoló szándékkal rendez intézményünk közös szervezésű rendezvényeket is. Ápoljuk iskolánk névadójának, Járdányi Pál zeneszerzőnek emlékét. Kegyelettel őrizzük első igazgatónk, Borsányi Gábor emlékét. A Zenei Napok rendezvényeihez kapcsolódóan olvasópályázatot hirdetünk. A tanév eseményeiről a Kürtölő című iskolai diáklap, valamint a honlapunk tudósít. (Rendezvényeinket bővebben lásd 3. számú mellékletben)

   Intézményünket 2006 augusztusa óta Péni Béla vezeti, aki 1981-től a zeneiskola tanára, 1988-tól a fúvós tanszak vezetője. 1983-ban szervezte meg az ifjúsági fúvószenekart, melynek alapító karnagya. Több mint 35 éves szakmai tapasztalattal a tantestület 100 % - os támogatásával nyerte el igazgatói megbízását. Az új igazgató az elődei által jól kiépített szervezeti struktúrát, hagyományokat megtartva vezeti tovább az intézményt. Munkáját Őri Jenő igazgatóhelyettes segíti.
  
A növendéklétszám évek óta 400 körüli. Szakirányú hangszeres és elméleti képzés 4 tanszakon folyik, melyeknek munkáját 4 tanszakvezető fogja össze: zongora; fúvós (fa, réz, ütő); vonós (gitár); szolfézs (magánének).
A zenei nevelés hangsúlyozottan egyéni oktatás keretein belül zajlik. Az egyes növendékek egyéniségének, saját képességeinek kibontakoztatása fokozott tanári felelősséget követel, de ugyanakkor szabadságot is megenged. Az iskolánkban meglévő jó tanár – diák - szülő viszony bizonyítja a végzett munka hasznosságát és eredményességét.

A tanulók örömmel jönnek zeneórára, otthonuknak érzik az iskolát.                                                                                                                                                  (Németh Lászlóné könyvtáros)